മ്രാല ആലപ്പാട്ട് ചാക്കോ കുര്യൻ നിര്യാതനായി

141

മ്രാല ആലപ്പാട്ട് ചാക്കോ കുര്യൻ നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3മണിക്ക് മ്രാല ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ പള്ളിയിൽ.